ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
ระบบข้อมูลกลาง อปท.
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง 
ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน
ระบบเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ คนพิการ
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบ ศพด. อปท. (CCIS)
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
รหัส อปท. สำหรับ ฝึกอบรม
เว็บไซต์ อปท.
 
Gallery
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ่อหิน[18 มิถุนายน 2563]  
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ [28 พฤศจิกายน 2562]  
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนสุขภาพ อบต.บ่อหิน [30 ตุลาคม 2562]  

 

 

กิจกรรมจิตอาสา บริเวณท่าเทียบเรือหาดคลองสน [9 ตุลาคม 2562]  

โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ณ ณ ที่เทียบเรือบ้านปากคลอง หมู่ที่ 9 [ 19 สิงหาคม 2562]  
การประชุมรับฟังความคิดเห็นผลกระทบการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดหัวหินครั้งที่ 2  [ 7 พฤษภาคม 2562]  
หน้า 1   2  3
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012