ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมี นายวัฒนชัย ชูเกิด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ