คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ“สูงวัย อย่างมีคุณภาพ สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง”
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลบ่อหิน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "สูงวัย อย่างมีคุณภาพ สุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรง ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา