ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
นายบุญชู อยู่คง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
นายวิชาญ ตรงบาตัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
 
นายสมพรชนะ สมทรง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012