คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักรสาน ตำนานภูเขาล้านปี
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อบต.บ่อหิน ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน จัดโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566
ณ ท่าเทียบเรือหาดคลองสน หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน