ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2666
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน จัดโครงการ "บริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2666 "
ณ มัสยิดบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 บ้านดุหุน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง