คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ประชุมเตรียมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ และ RE-X-Ray โครงการถังขยะเปียกลดโรคร้อน
18/01/2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ร่วมกับมูลนิธิอันดามัน ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการขยะ การจัดคั้งธนาคารขยะ และการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก