ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน
วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เพื่อพิจารณาอนุมัติโครการในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมหาดหัวหิน หมู่ที่ 6 บ้านดุหุน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง