คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ประเพณีลากพระวัดสิเกา ประจำปี 2565
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ร่วมกิจกรรมประเพณีลากพระ ประจำปี 2565