ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย อบต.บ่อหิน ประจำปี 2566
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น นายจำรัส ผลบุญ รองนายกองคืการบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เตรียมรองรับสังคมสูงวัย อบต.บ่อหิน ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุมภูผาเพชร โรงพยาบาลสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง