ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
โครงการเตรียมรองรับสังคมสูงวัย อบต.บ่อหิน ประจำปี 2566
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน LTC อบต.บ่อหิน ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง