คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2566
วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ร่วมกับรองนายกฯ เลขานยกฯ สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลบ่อหิน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำของชาติ
ณ บริเวณเขาเจ็ดยอด หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อหิน