กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหามคม 2565
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านไสต้นวา อสม. และโรงเรียนบ้านไสต้นวา จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012