จัดคั้งจุดบริการประชาชน (ด่านชุมชน)ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012