คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักรสาน ตำนานภูเขาล้านปี
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ่อหิน

วันที่ 31 สิงหาาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ่อหิน ณ เลตรัง บูติค ตำบลไม้ฝาด