คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักรสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ประชุมการจัดตั้งธนาคารขยะบ้านใหม่ หมู่ที่ 7

วันที่ 11 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน โดยนายกองคืการบริหารส่วนตำบลบ่อหิน กำนันตำบลบ่อหิน จัดประชุมประชาชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 7 เพื่อจัดตั้งธนาคารขยะ ตามแนวนโยบายกระทรวงมหาดไทย