ประวัติความเป็นมา
พื้นที่รับผิดชอบ
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประชากร
แผนที่
แผนที่ดาวเทียม
โครงสร้างองค์กร
ประมวลภาพกิจกรรม
กระดานข่าว
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต
หัวหน้าส่วนราชการ
     สำนักปลัด
     กองคลัง
     กองช่าง
     กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน
สภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อหิน
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายคนพิการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
  รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินรายไตรมาสองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ( 1 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564)  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ( 1 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564)  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ( 1 ม..ค.2564 - 31 มี.ค. 2564)  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ( 1 ต.ค.2563 - 31 ธ.ค. 2563)  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ( 1ก.ค.2562 - 30 ก..ย. 2562)  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ( 1ต.ค.2562 - 30 มิ.ย. 2562)  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ( 1ม.ค.2562 - 31 มี.ค. 2562)  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ( 1 ต.ค.2561 - 31 ธ.ค. 2561)  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ( 1 ก.ค.2561 - 30 ก.ย. 2561)  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ( 1 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561)  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ( 1 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561)  : ดาวน์โหลดเอกสาร 
   รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ( 1 ต.ค.2560 - 31 ธ.ค. 2560)  : ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012