คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักรสาน ตำนานภูเขาล้านปี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2566  
11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลบ่อหิน ณ โรงยิมโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์