คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
"บ่อหินฟาร์สเตย์" ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชน ประมงพื้นบ้านที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ที่ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นำโดยคุณบรรจง นฤพรเมธี มีบ้านพักที่ได้รับมาตรฐานโฮมเสตย์ และจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้น
เช่น กิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและที่สำคัญยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน
ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของจังหวัดตรังอีกด้วย
.............................................................................................
นอกจากความงามของป่าชายเลน และแช่เท้าบ่อน้ำร้อน สปาโคลนกลางป่าชายเลนแล้ว
อ่าวสิเกากับบรรยากาศที่สวยงามของเวิ้งน้ำก็ชวนอยากให้ได้มาสัมผัส 
ออกทะเลไปหน่อยการล่องเรือเที่ยวชมหมู่เกาะต่างๆ อันน่าหลงไหล
============================================

กิจกรรมการท่องเที่ยวขอบ่อหินฟาร์มสเตย์
1. ล่องเรือไปชมระบบนิเวศป่าชายเลน โดยมีเส้นทางให้เดินศึกษาธรรมชาติ
2.ชมบ่อน้ำพุร้อน สปาโคลนกลางป่าชายเลน
3. เกาะหลอหลอ
4. อ่าวบุญคง กับกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลเพื่อเป็นอาหารพะยูน
5. หาดเก็บตะวันยามเย็น
6.หาดคลองสน
7.เกาะยา
8.หาดราชมงคลตรัง
9.พักผ่อนฟาร์มสเตร์ อาหารทะเลสดๆ

============================================= 
ที่พัก-โฮมสเตย์
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 50 คน
- ค่าบริการที่พัก 120-150 บาทต่อคน
- อาหารเช้าคนละ 60 บาท
- อาหารกลางวัน-เย็น 150-250 บาท/คน/มื้อ

============================================= 

บ่อหินฟาร์มเสตย์ 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 081-8927440 (คุณบรรจง นฤพรเมธี)

===========================================
===