ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ่อหิน ประจำปี 2567
 
9 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ่อหิน ประจำปี 2567 ณ ศาลาประชาคมอำเภอสิเกา (หลังใหม่) โดยมีปลัดอาวุโส อำเภอสิเกาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ