คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
ประชุมประชาคมตำบลบ่อหิน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่องท่าเทียบเรือ
7/02/2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินจัดประชุมประชาคมตำบลบ่อหิน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน เรื่อง ท่าเทียบเรือ พ.ศ.2567