คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักรสาน ตำนานภูเขาล้านปี
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.บ่อหินคัพ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
20 เมษายน 2567 สส.กาญน์ ตั้งปอง สมาชิกภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดตรัง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.บ่อหินคัพ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์