ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน 258 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทรศัพท์ :: 075-291012 โทรสาร :: 075-291012
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนตำบลบ่อหิน ประจำปีงบประมาณ 2567
7 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนตำบลบ่อหิน ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ่อหิน หมู่ที่ 8