คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักรสาน ตำนานภูเขาล้านปี
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน พร้อมรองนายก   เจ้าหน้าที่ อบต.บ่อหิน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. ครู นักเรียน ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการ
1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ณ บริเวณเขาเจ็ดยอด หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อหิน