ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565
(21/06/2565) นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหินในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหินร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012