ประชุมการบริหารจัดการน้ำประปาบ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8
  (20 มิถุนายน 2565) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน ร่วมประชุมกับ ส.อบต.หมู่ที่ 8 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้ใช้น้ำประปา หมู่ที่ 8 เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาและคัดเลือกคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
258 ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0-7529-1012 โทรสาร 0-7529-1012