คำขวัญตำบลบ่อหิน : เที่ยวคลองสน ยลหัวหิน ถิ่นจักสาน ตำนานภูเขาล้านปี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 -12 พฤษภาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน