องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน